موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

توجه* توجه* آغاز ثبت نام ترم بهار و تابستان 1402 در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

دوره ها در ترم بهار و تابستان 1402 به شرح زیر میباشد: 1-مدیریت اجرایی (MBA) 2-مدیریت کسب و کار (DBA)مقدماتی و پیشرفته 3-مدیریت پروژه 4-مدیریت ساخت واجرا 5-مدیریت مالی و حسابداری 6-مدیریت بیمه 7-مدیریت تجارت الکترونیک