موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آسیا

مؤسسسه آموزش عالی آزاد آسیا با مجوز رسمی شماره 7059/24 مورخ 1384/8/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  از سال 1384 فعالیت آموزشی  خود را در رشته های مدیریت، حقوق و عمران با رسالت تربیت نیروی انسانی و هماهنگ کردن دانش و فناوری جدید با نیاز های جامعه، سازمان­ها، نهاد­ها، مدیران و وکلا اعم از بخش دولتی یا خصوصی، آغاز به کار کرده و تا کنون با برگزاری دوره های مختلف موفق به پاسخگویی بخش عظیمی از نیازهای کاربردی سازمان­ها و نهاد­های اجتماعی و مهندسین رشته­ های عمران و رشته ­های مشابه شده است از جمله این دوره ها به موارد ذیل اشاره می­گردد.

  • دوره آموزشی مدیریت
  • دوره آموزشی حسابداری
  • دوره آموزشی حقوق
  • دوره آموزشی روانشناسی
  • دوره آموزشی عمران
 

manager

دوره آموزشی مدیریت

budget

دوره آموزشی حسابداری

law

دوره آموزشی حقوق

anxiety

دوره آموزشی روانشناسی

architect

دوره آموزشی عمران