موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

توجه* توجه* آغاز ثبت نام ترم بهار و تابستان 1402 در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

دوره ها در ترم بهار و تابستان 1402 به شرح زیر میباشد:

1-مدیریت اجرایی (MBA)

2-مدیریت کسب و کار (DBA)مقدماتی و پیشرفته

3-مدیریت پروژه

4-مدیریت ساخت واجرا

5-مدیریت مالی و حسابداری

6-مدیریت بیمه

7-مدیریت تجارت الکترونیک