• 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  رشته روانشناسی عمومی در رابطه با بررسی ذهن می باشد و شامل مسائلی مانند شناخت، درک، رقتار و احساس می…

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  برگذاری دوره های آمادگی وکالت ، قضاوت ، سردفتری و کارشناسی ارشد

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  رشته عمران مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی است، که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های طبیعی و مصنوعی شامل…

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  سیدن به چنین جایگاهی نیاز به در اختیار داشتن مدیرانی آینده نگر، دقیق و کاردان، برنامه ریز و فرصت شناس…

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  سیدن به چنین جایگاهی نیاز به در اختیار داشتن مدیرانی آینده نگر، دقیق و کاردان، برنامه ریز و فرصت شناس…

  خصوصی