عناوین آموزشی دوره عالي مديريت مالي

1 مفاهيم اقتصاد براي مديران 9- روش تحقيق
2- روابط انسانی و رفتار سازماني 10- حسابداري مديريت پیشرفته
3- حسابداري مالي پیشرفته 11- حسابرسي پيشرفته
4- حسابداري صنعتي پیشرفته 12- مديريت مالي پيشرفته
5- سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS)) 13- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
6- سازمانهای پولي و مالي 14- تصميم گيري در مسايل مالي
7-آمار و احتمال کاربردي 15- مديريت سرمايه گذاري
8- زبان تخصصي 16- بورس اوراق بهادار
17- پروژه پاياني


سپتامبر 24, 2019

درباره ما:

دوره های محبوب

پر امتیاز ترین

دسته بندی های دوره

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

افراد آنلاین

هیچ کاربری آنلاین نیست